Guru & Staf

Nama-nama Guru & Staf

Berikut nama-nama guru dan staf di Perguruan Advent Surabaya:

Daftar Guru-guru TK-SD

Sri Wahyuning Rejeki, S.Pd | (Kep. Sekolah SD, Guru Kelas 4)
Herlina Chandra, SS | (Guru Kelas 3)


Soemarni, S.Pd | (Guru Kelas 2)Christien Suharsieni, S.Pd | (Guru Kelas 5)


Ester Wulandari, S.Pd | (Guru TK B)


Marta Nabut, S.Pd | (Guru Kelas 1)


Diah Setiyorini, S.Pd | (Guru TK A)


Wiji Utami, S.Pd | (Guru Kelas 6, Bendahara BOS)


Merly Frili Jacob, S.Pd | (Guru Kelas 4)


Gerald Wenas, S.Com. | (IT, Operator Sekolah)


Evelyn Chrestella, S. Psy. | (Guru Bahasa Inggris TK, SD)Ryan Uniana, S.Pd | (Guru Penjaskes TK, SD, SMP, SMA)Ajossa Nada Bachtera | (Guru Bahasa Mandarin)

Ridi Sinyo | (Guru Seni Budaya)

Daftar Guru-guru SMP

Ninthauly Simbolon, S.Pd | (Kep. Sekolah SMP Guru IPS)
Margaretha Tomasouw, S.Pd | (Wali Kelas 8, Guru Mat. SMP)
Gerald Wenas, S.Com. | (IT, Operator Sekolah)
Dra. Ester Meiata | (Guru Bahasa Indonesia SMP, SMA)
Slamet Ridwan, S.Pd | (Guru PPKN SMP)
Elly Hartanto | (Guru Fisika SMP, SMA)
Maria Pramesti, S.Pd | (Guru Biologi SMP, SMA)
Abraham Bagus Yuniarko S.Sn | (Guru SBK SMP)
Daniel Tulalessy, S.Fil. | (Guru Agama SMP, SMA)
Ryan Uniana, S.Pd | (Guru Penjaskes TK, SD, SMP, SMA)
Joko Sutanto, S.Pd | (Guru Bahasa Jawa)
Ajossa Nada Bachtera | (Guru Bahasa Mandarin)

Daftar Guru-guru SMA

Ruth Kristiyaningsih, S.Pd | (Kep. Sekolah SMA, Guru B. Indo 12)
Santi Rahayu, S.Pd | (Guru, Waka Kur, Wali Kelas 12)
Gerald Wenas, S.Com. | (IT, Operator Sekolah)
Dra. Ester Meiata | (Guru Bahasa Indonesia SMP, SMA)
Maria Pramesti, S.Pd | (Guru Biologi SMP, SMA)
Dimas Bagus Halim, S.Pd | (Guru SBK SMP, SMA)
Charda Eben Haezer, S.Pd | (Guru Matematika Kls 10, 11, 12)
Drs. jatmiko | (Guru Ekonomi, B. Jawa, Perpus SMA)
Eko Budianto, MM | (Guru Geografi, PPKN, Wali Kelas 11)
Siti Ulfah, S.Pd | (Guru Sosiologi, Sejarah Kelas 10, 11, 12)
Daniel Tulalessy, S.Fil. | (Guru Agama SMP, SMA)
Adam Trisakti P. A. | (Guru Bahasa Inggris SMA)
Ryan Uniana, S.Pd | (Guru Penjaskes TK, SD, SMP, SMA)
Ajossa Nada Bachtera | (Guru Bahasa Mandarin)

Daftar Staf

Jane Priska Rezeki, SE | (TU & Perpustkaan)
Hilly Linda Lakat, Adm | (Kasir Bayar)
Celly M. Kalumata, S.Pd | (Kasir Terima)
Muhammad Asyari | (Satpam)
Teguh | (Satpam / Kebersihan)
Masyudi (Kebersihan / Kurir)